ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την παραλαβή και παράδοση των παραστατικών στο χώρο σας

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΥΚΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ατομικές επιχειρήσεις – Ελεύθεροι επαγγελματίες 40,00 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 50.000
80,00 ΕΥΡΩ 50.001 – 100.000
120,00 ΕΥΡΩ 100.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
Ο.Ε.-Ε.Ε. 80,00 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 100.000
120,00 ΕΥΡΩ 100.001 – 200.000
200,00 ΕΥΡΩ 200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
Ε.Π.Ε. – IKE 150,00 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 100.000
200,00 ΕΥΡΩ 100.001 – 200.000
300,00 ΕΥΡΩ 200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
Α.Ε. 300,00 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 100.000
400,00 ΕΥΡΩ 100.001 – 200.000
600,00 ΕΥΡΩ 200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ

Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 5,00 ευρώ κατ’απασχολούμενο άτομο.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΜΟΙΒΗ
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (πλην επαγγελματιών) 40 ΕΥΡΩ
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3 50 ΕΥΡΩ
Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 50 ΕΥΡΩ
Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών 50 ΕΥΡΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Oι αμοιβές δε συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α., είναι ενδεικτικές και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης. Ισχύουν προσφορές για νέες επιχειρήσεις.

EnglishGreek