Δημόσιες Υπηρεσίες

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Στατιστική Υπηρεσία

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενικό Λογιστήριο Κράτους

Επιμελητήρια

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ασφαλιστικοί Φορείς

Ο.Α.Ε.Δ

Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ

Ο.Α.Ε.Ε.

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε

Τράπεζες

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑLPHA ΒΑΝΚ

EUROBANK

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ