Τραπεζικές Εργασίες

  • Σύνταξη πληροφοριακών τραπεζικών εντύπων.
  • Σύνταξη μελέτης για λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
  • Επικοινωνία με τράπεζες.
  • Παρακολούθηση Επιταγών για προεξόφληση.
  • Παρακολούθηση Τραπεζικών Δανείων.
EnglishGreek