Αναπτυξιακά – Επιδοτούμενα Προγράμματα

  • Επιδοτήσεις από τον Ο.Α.Ε.Δ

  • Προγράμματα στήριξης επιδοτούμενα από την Ε.Ε μέσω ΕΟΜΜΕΧ και των αρμόδιων Υπουργείων.

  • Επενδυτικά αναπτυξιακά προγράμματα

EnglishGreek