ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την παραλαβή και παράδοση των παραστατικών στο χώρο σας

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΥΚΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ατομικές επιχειρήσεις – Ελεύθεροι επαγγελματίες

40,00 ΕΥΡΩ

80,00 ΕΥΡΩ

120,00 ΕΥΡΩ

ΕΩΣ 50.000

50.001 – 100.000

100.001 ΚΑΙ ΑΝΩ

Ο.Ε.-Ε.Ε.

80,00 ΕΥΡΩ

120,00 ΕΥΡΩ

200,00 ΕΥΡΩ

ΕΩΣ 100.000

100.001 – 200.000

200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ

Ε.Π.Ε. – IKE

150,00 ΕΥΡΩ

200,00 ΕΥΡΩ

300,00 ΕΥΡΩ

ΕΩΣ 100.000

100.001 – 200.000

200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ

Α.Ε.

300,00 ΕΥΡΩ

400,00 ΕΥΡΩ

600,00 ΕΥΡΩ

ΕΩΣ 100.000

100.001 – 200.000

200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ

Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 5,00 ευρώ κατ’απασχολούμενο άτομο.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ

Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (πλην επαγγελματιών)

40 ΕΥΡΩ

Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3

50 ΕΥΡΩ

Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9

50 ΕΥΡΩ

Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών

50 ΕΥΡΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Oι αμοιβές δε συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α., είναι ενδεικτικές και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης. Ισχύουν προσφορές για νέες επιχειρήσεις.

EnglishGreek