Εργατικά – Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

  • Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
  • Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις εργατικής νομοθεσίας.
  • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας.
  • Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας.
  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
  • Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων.
  • Προληπτικοί έλεγχοι μισθοδοσίας. Δυνατότητα ανεύρεσης στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις.
EnglishGreek